SINE åbner for ’andre aktører’

Print

Publiceret: 13.10.2014

Siden 2010 har radionettet SINE primært været anvendt af de professionelle beredskaber i Danmark. Men nu åbnes der for, at ’andre aktører', der løser opgaver af samfundskritisk karakter, kan anvende radionettet til daglig drift og i krisesituationer.

Kriterier for tilslutning

Hos Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), der er ansvarlig for at sikre drift og udvikling af SINE, giver det god mening at give 'andre aktører' adgang til radionettet.

- Det er ikke hvem som helst, der kan komme på SINE. Men medarbejdere, der besidder en nøglefunktion i virksomheder, der varetager samfundsvigtig infrastruktur som fx vand- og elværker, gasforsyning og offentlige transportvirksomheder kan få adgang til radionettet. Det er en fordel, at disse personer kan tale med indsatsledelsen under større ulykker eller i situationer, hvor mobil- og internet risikerer at bryde sammen. Og det kan SINE hjælpe med, siger Carsten Mau, sektionsleder i CFB.

Proces for godkendelse

For at blive godkendt som 'anden aktør' på SINE skal der sendes en skriftlig ansøgning til CFB. Ansøgeren skal her redegøre for opgaver, kommunikationsbehov under en krise samt antallet af radioer, der ønskes tilsluttet på SINE. CFB vurderer ansøgningen og indhenter udtalelser fra eventuelle professionelle beredskabsaktører og beredskabsfaglige fora. Hvis ansøgningen bliver godkendt, hjælper CFB med tilslutning og opsætning af radioer. Har ansøgeren behov for at tale med de professionelle beredskaber via de såkaldte skadestedssæt på SINE, sørger CFB desuden for uddannelse i den tværgående kommunikation. Der er flere informationer om godkendelsesprocessen via dette link.

Prioriteringsniveau

Brugere i kategorien ’andre aktører’ kan anvende SINE omkostningsfrit til både daglig drift og i krisesituationer. Dog er det vigtigt at understrege, at samtaler mellem de professionelle beredskaber som politi, forsvar, brand- og sundhedsvæsen altid vægtes højest. I situationer hvor belastningen på SINE er stor, har 'andre aktører' derfor et lavere prioriteringsniveau i SINE-nettet.

Skal selv betale

'Andre aktører' afholder selv udgifter til anskaffelse af radioer og andet udstyr. Hertil kommer udgifter til programmering og opdatering. Det er muligt for 'andre aktører' at anskaffe radioer og andet udstyr via en fast aftale (terminaloption), der indeholder et varieret og opdateret udbud af radioer og udstyr certificeret til SINE. 'Andre aktører' må ikke selv programmere radioer og udstyr.