Center for Beredskabskommunikation (CFB) er en enhed i Rigspolitiet.

CFBs opgave er at sikre, at statens betydelige investeringer på området for beredskabskommunikation forvaltes og videreudvikles bedst muligt. 

På det mere konkrete plan er CFB ansvarlig for at udvikle effektive, velfungerende og teknologisk opdaterede kommunikationssystemer, som de danske beredskaber kan anvende internt og på tværs af sektorerne. 

Målet er at skabe tryghed og effektivitet i den beredskabsmæssige indsats, både i forhold til dagligdagens uheld og under større ulykker.

Du kan læse mere om CFBs forskellige ansvarsområder via dette link