Radiokommunikation på tværs af beredskaberne skal foregå efter særlige retningslinjer og på særlige talegrupper - de såkaldte skadestedssæt, forkortet SKS.

Skadestedssæt er en fælles talegruppe, hvor beredskabernes indsatsledere taler sammen og koordinerer indsatsen. De forskellige beredskabers vagtcentraler kan lytte med på talegruppen og dermed løbende følge indsatsen og være klar i takt med, at nye behov opstår.

Retningslinjerne for kommunikationen på et skadestedssæt kan ses på kommunikationstegningerne under punktet SINE-netskitser.

Netskitserne er godkendt af TOAS-gruppen, der laver retningslinjerne for den tværgående operative anvendelse af SINE.