Nettets opbygning

Print

SINE er et selvstændigt digitalt radionet, der er opbygget efter Tetra-standarden (TErrestial TRunked Radio). Standarden bliver brugt til radiokommunikation i de fleste europæiske lande. SINE dækker hele Danmark med omkring 500 master.

Radiosignalet går fra masterne via kabler i jorden til SINE-centralen, også kaldet SWITCH. Nettet er designet, så der både er kapacitet til hverdagens hændelser og til store ulykker. Radionettet sørger for, at de vigtigste opkald altid kommer først igennem.

Radionettet er krypteret og kan ikke aflyttes. Strømforsyningen til SINE er sikret med nødstrøm.