CFB er videncenter for brugere, leverandører og beslutningstagere i relation til beredskabskommunikation i Danmark.

Med mere end 19.000 tilsluttede radioer og omkring 45.000 brugere af radionettet SINE er det vores centrale opgave at sikre drift og udvikling af radionettet i tæt dialog med beredskaberne.

CFB varetager desuden politiets radioanvendelse samt understøtter og udvikler politiets 112-alarmcentraler.

Endelig faciliterer og deltager vi løbende i tværfaglige projekter, der understøtter og udvikler beredskabernes måde at kommunikere og samarbejde på.