De samlede udgifter til radionettet SINE beløber sig til c.a. 1,6 milliard danske kroner for etablering og drift i 10 år (2010-2020).

De løbende driftsomkostninger fordeles mellem brugergrupperne. 

Hver enkelt beredskabsmyndighed afholder omkostninger til radioer og andet udstyr til deres mandskab samt eventuelle kontrolrumsløsninger.

For så vidt angår kommuner og regioner har disses omkostninger i forbindelse med tilslutning til og anvendelse af SINE sammenholdt med effektiviseringsgevinster ved overgangen til SINE indgået i de samlede forhandlinger mellem Finansministeriet og henholdsvis KL og Danske Regioner. Forhandlingerne er afsluttet i juni 2008 med den indgåede aftale mellem KL, Danske Regioner og Staten.