Banedanmark er på SINE

Print

Banedanmark er godkendt til SINE og kan kommunikere med beredskaberne via skadestedssæt. Foto: Banedanmark

Publiceret: 07.12.2016

Banedanmark blev i foråret godkendt til SINE og er nu klar til at kommunikere med beredskaberne ved større ulykker eller driftsforstyrrelser på jernbanenettet.

Anden aktør

Banedanmark hører til gruppen af brugere på SINE, der har fået adgang til beredskabernes fælles radionettet som ”Andre aktører”. Begrundelsen for godkendelsen ligger i, at Banedanmark løser samfundsvigtige opgaver med tilknytning til beredskabsområdet, hvor det er en fordel, at de kan tale direkte med indsatsledere fra politi, brandvæsen og ambulancer ved en hændelse på togbanen. Banedanmark får adgang til samtlige skadestedssæt (tværgående kanaler) i radioerne.

Behov for kommunikation med beredskaberne

Under en hændelse på jernbanen har Banedanmark til opgave at alarmere beredskaberne og bistå dem både teknisk viden og viden om indsatspersonalets sikkerhed, da det at færdes på jernbanen udgør en stor sikkerhedsrisiko. Banedanmark har ligeledes til opgave hurtigt at reetablere driften efter afsluttet indsats, idet en hændelse på jernbanen har store samfundsmæssige konsekvenser. Holder togene stille i bare få minutter på en hovedstrækning, bliver tusindvis af passagerer påvirket med store samfundsøkonomiske konsekvenser til følge.

Godkendt i TOAS

TOAS (forummet for den Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) har godkendt Banedanmarks anvendelse af skadestedssæt, og Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har efterfølgende sammen med Banedanmark udarbejdet netskitserne for kommunikationen, der kan hentes via dette link.

Banedanmark

Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport- og Bygningsministeriet med mere end 2.000 ansatte og med følgende daglige opgaver:

  • Banedanmark sørger for, at knap 3.000 tog hvert døgn kan køre på 2.132 km jernbane - det svarer til næsten en mio. tog på årsbasis 

  • Banedanmark har dagligt ansvaret for 40.000 ankomster og afgange på stationerne

  • Banedanmark transporterer årligt mere end 170 mio. passagerer på jernbanenettet

  • Banedanmark transporterer årligt over 15 mio. tons gods på banen.