Direct Mode (DMO) er en mindre avanceret form for kommunikation, hvor radioerne kommunikerer direkte sammen uden om netværket, som det er tilfældet med walkie-talkier.

I DMO er der kun begrænset funktionalitet til rådighed, og sikkerheden og stabiliteten er ikke lige så høj som i TMO. Derfor bør DMO kun bruges, når det ikke er muligt at kommunikere i TMO.

Når DMO skal benyttes, skal radioerne være inden for rækkevidde af hinanden. Rækkevidden vil variere alt afhængigt af de omkringliggende omgivelser, men den vil i åbent landskab ligge på ca. to kilometer.

Beredskaberne har mulighed for at kommunikere tværfagligt i DMO-skadestedssæt. Derudover har hver sektor adgang til en række interne DMO-talegrupper.

Se netskitser for kommunikation i DMO.

Talegrupper i DMO SKS
ISL
SUND
SK Leder 1
SK Leder 2
KST
HL BRANDEuro DMO

Udover DMO-talegrupperne kan beredskaberne også anvende en række Euro DMO-talegrupper til kommunikation med beredskaber i andre lande. En stor gruppe lande i Europa har valgt at lægge Euro DMO-grupper ind i deres radioer, og i Danmark anvendes de fx til kommunikation med de tyske beredskabsenheder syd for grænsen.

Der eksisterer pt. ingen internationale regler for, hvordan talegrupperne skal anvendes. Anvendelsen af de internationale talegrupper beror derfor på en vurdering i den konkrete situation.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunikation på disse grupper kan forstyrre andre på samme frekvens, og anvendelsen heraf skal derfor begrænses til grænseområder. 

Talegrupper i Euro DMO
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
Euro 7
Euro 8
Euro 9
Euro 10


Retningslinjerne for kommunikation i DMO kan findes i TOAS-dokumentet.