SINE sikrer samarbejdet ved eftersøgning

Print

Forsvarets redningshelikopter af typen EH-101, der deltog i eftersøgningen i Københavns Havn.

Publiceret: 08.05.2013

Klokken 20.28 en fredag aften i april i år får politikommissær og vagtchef Henrik Oryé fra Københavns Politi melding om, at der muligvis er set en person i kanalerne i Københavns Havn. Vagtchefen handler resolut og tilkalder assistance fra dykkere fra Københavns Brandvæsen, en ambulance, en redningshelikopter og en marinehjemmeværnskutter. I et tæt samarbejde deltager aktørerne fra de forskellige beredskaber de næste timer i eftersøgningen i havneområdet. SINE radionettet er deres fælles kommunikationsplatform.

- Vi får tildelt et skadestedssæt, som alle slår over på ved ankomsten til Københavns Havn. Som vagtchef er det vigtig for mig, at alle kommunikerer efter de samme retningslinjer, og at al tale går tydeligt igennem. Kommunikationen på SINE er klar og tydelig den dag, fortæller Henrik Oryé.

Han tilføjer, at den største udfordring ved de tværgående indsatser er at sikre god radiodisciplin med korte meldinger, og at alle involverede parter ved, hvem der koordinerer og leder en indsats.

- Vi var fire personer, der mestrede denne disciplin til fulde på en seriøs og professionel måde. Kommunikationen blev desuden overvåget fra alarmcentralen i København, siger Henrik Oryé.

Fokus på skadestedssæt

Beredskabernes fælles radionet SINE blev færdigudrullet i 2010, og siden har alle beredskaber kommunikeret på radionettet via særlige SINE-radioer. Til dagligt taler de enkelte beredskaber sammen internt på deres egne talegrupper, men når fx politi, brandvæsen og forsvarets redningshelikoptere deltager i en fælles eftersøgning, slår de over på en fælles talegruppe - et skadestedssæt - hvor al tværgående kommunikation foregår.

I Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har man siden implementeringen af SINE intensiveret arbejdet med anvendelse af skadestedssæt i beredskaberne, og derfor er det også en stor tilfredsstillelse at høre om de gode erfaringer med SINE.

- Vi har arbejdet hårdt på at udvikle klare og præcise retningslinjer for brugen af skadestedssæt, så alle beredskaber kender deres rolle ved en fælles indsats. Radiokommunikation på tværs af beredskaberne er en kompleks sag, og derfor kan vi kun opfordre til øvelse og undervisning i brugen af skadestedssæt, siger Carsten Mau, der er sektionsleder i CFB.

Ikke stærkere end det svageste led

Henrik Oyré er enig i, at den optimale brug af skadestedssæt opnås via gentagne øvelser og undervisning.

- Politiet er ansvarlig for den koordinerende ledelse ved hændelser, hvor flere beredskabsaktører arbejder sammen. Hvis ikke mine kolleger og samarbejdspartnere er trænet i at bruge skadestedssæt, kan der opstå kommunikationsproblemer. Det kan have konsekvenser for vores fælles indsats. Vi er ikke stærkere end det svageste led, siger Henrik Oyré og tilføjer, at politiet næsten dagligt planlægger, afholder og evaluerer på øvelser, hvor netop kommunikationen på SINE er et emne.

SINE-radio i redningshelikopter

Redningshelikopteren, der deltog i eftersøgningen den fredag aften i april, havde som en af de første i landet installeret en SINE-radio. Indtil for blot en måned siden har forsvarets helikoptere enten kommunikeret via gamle radioer eller via Søværnets Operative Kommando (SOK) for at komme i kontakt med beredskaberne på jorden. Det har været en kompliceret og tidskrævende ordning, som der heldigvis snart bliver gjort op med.

- Selvom SINE AGA-nettet endnu ikke er endeligt godkendt, er det faktisk i drift i hele landet. Vi er meget tæt på at kunne give den endelige godkendelse af nettet i luftrummet over Danmark og kan dermed sætte punktum for lang tids arbejde. Og vi kan glæde os over, at samtlige beredskaber nu kan kommunikere via SINE, hvad enten det er til lands, til vands eller i luften, udtaler Peter Carpentier, der er sekretariatschef i CFB.

Han tilføjer afslutningsvist, at det er CFB, der godkender SINE AGA-nettet, mens det er Dansk Beredskabskommunikation, der udvikler og driver det.

SINE AGA-nettet (Air Ground Air) er konfigureret til brug i luften op til 500 meter. Nettet forventes formelt godkendt i første halvdel af 2013 og gør det muligt for helikoptere at kommunikere med beredskaberne på jorden via SINE.