SINE (Sikkerhedsnet) er Danmarks radionet til beredskabskommunikation.

SINE blev implementeret af CFB i slutningen af 00’erne, og i 2010 blev det endeligt godkendt til beredskabsbrug.

I medfør af beredskabslovens § 29 skal SINE anvendes af beredskabsmyndighederne til løsning af beredskabsmæssige opgaver.

SINE anvendes således af politi, redningsberedskab, sundhedsberedskab, dele af forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Radionettet anvendes desuden af private aktører, der løser samfundsmæssige opgaver for beredskabsmyndighederne.

SINE har skabt grundlaget for bedre kommunikation og samarbejde mellem de forskellige dele af beredskabet. Anvendelsen af SINE er især en fordel ved større ulykker, hvor flere beredskabsaktører skal arbejde sammen og koordinere indsatsen.

CFB har i samarbejde med beredskaberne udarbejdet procedurer og retningslinjer for såvel intern som tværgående kommunikation.

Læs mere om anvendelsen af SINE via dette link