CFB evaluerer brugen af SINE

Print

Publiceret: 09.11.2017

Har du modtaget undervisning i SINE? Kender du beredskabets SINE-superbrugere? Og hvor henter du ny viden om SINE?

Disse og mange andre spørgsmål vil repræsentanter for de danske beredskaber blive bedt om at besvare, når Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) i efteråret gennemfører en evaluering af den tværgående kommunikation på beredskabernes fælles radionet SINE.

Fokus på tværgående kommunikation

Formålet med evalueringen er først og fremmest at få et indblik i beredskabernes operative brug af SINE. Indsigten skal bruges til at identificere indsatsområder, hvor den tværgående kommunikation i de såkaldte skadestedssæt i SINE kan optimeres.

- SINE har været i operativ drift i mange år, og beredskaberne er gode til at bruge radionettet i egen sektor. Den tværgående kommunikation mellem fx politimand, brandmand og læge under en stor ulykke kræver stort overblik, og det er her, vi ønsker at få et indblik i de områder, hvor vores viden og støtte kan gøre beredskaberne endnu bedre til deres arbejde, fortæller Lene Gisselø Maaløe, centerchef i CFB.

Alle sektorer bliver spurgt

Evalueringens målgruppe omfatter alle beredskabssektorer og retter sig mod det administrative niveau, personale på vagtcentralerne og de operative brugere af SINE på indsatsleder- og holdlederniveau.

- Vi inddrager personale fra alle sektorer og på flere niveauer og vil bl.a. spørge til brugen af de forskellige talegrupper i et skadestedssæt og den overordnede forståelse for den tværgående kommunikation, siger Lene Gisselø Maaløe.

Resultater præsenteres i 2018

Hun fortæller også, at evalueringen bliver indledt med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der senere bliver fulgt op af en række kvalitative interviews med udvalgte respondenter.

- CFB skal bruge vintermånederne på at analysere beredskabernes svar, og vi præsenterer evalueringens resultater i anonymiseret form i løbet af foråret 2018, slutter Lene Gisselø Maaløe.