For at udnytte SINE optimalt er der fastlagt procedurer for såvel intern som tværgående kommunikation. Disse procedurer bygger på en fastlagt nummerstruktur, også kaldet kommunikationsarkitektur.

Nummerstrukturen i SINE består overordnet set af ni nummersiloer, som kaldes VPN (Virtual Private Network). Hver beredskabsgren har sit eget VPN, og herunder har hver myndighed sin egen nummerserie.

VPN er fordelt således:

VPN Aktør
1 Politi
2 Kommunale redningsberedskab
3 Kommuner
4 Forsvar
5 Sundhedsberedskab
6 Beredskabsstyrelsen
7 Andre aktører
8 Øvrige
9 Tværgående skadestedskommunikation (skadestedssæt)


ISSI-nummer

Alle radioer, der skal anvendes på SINE, skal have sit eget unikke identifikationsnummer (ISSI), som består af 7 cifre. Første ciffer ligger fast og fortæller, hvilket VPN radioen tilhører. Andet og tredje ciffer angiver, hvilken myndighed radioen hører til – fx en politikreds, kommune eller region. De sidste fire cifre i ISSI-nummeret kan beredskaberne selv råde over.