CFB rådgiver om SINE på øvelser

Print

Indsatsledelsen under øvelsen på Fyn i marts 2018

Publiceret: 11.04.2018

Hvordan kommunikerer indsatsledelsen på beredskabernes radionet SINE? Lytter politiets vagtcentral med på kommunikationen? Og hvem skal afmelde et skadestedssæt?

Disse og mange andre spørgsmål belyser Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), når beredskaberne afholder øvelser rundt om i landet.

Kemi og eksplosion i Odense

Senest har CFB i slutningen af marts medvirket på en øvelse i Odense, hvor 324 beredskabsfolk fra bl.a. politi, brandvæsen, regionens ambulanceberedskab og Beredskabsstyrelsen trænede deres operative samarbejde under en indsats, hvor der indgik elementer såsom kemisk udslip og eksplosion.

CFB deltog i planlægningen af øvelsen og var desuden til stede under øvelsen for at observere brugen af de såkaldte skadestedssæt, der er beredskabernes fælles talegrupper i SINE.

- Vores opgave under øvelsen var at lytte med på beredskabernes tværgående kommunikation i SINE. Beredskaberne var gode til at tale på SINE, og vi kunne efter øvelsen fremlægge vores observationer og give gode råd til, hvordan politi, brandvæsen og ambulancer kan blive endnu bedre til at bruge SINE som et effektivt værktøj til samarbejde og kommunikation, fortæller Jens Quitzau, der er beredskabsfaglig medarbejder i CFB.

Rådgiver om tværgående kommunikation

CFB tilbyder at deltage som sparringspartner i øvelser, hvor der indgår beredskaber fra flere forskellige sektorer, og hvor der kommunikeres i de tværgående talegrupper i SINE, som kaldes skadestedssæt.

- Vi stiller gerne op og kommer med vores hjælp og vejledning til hvordan en øvelse kan strikkes sammen, så beredskaberne bliver udfordret i og får trænet deres brug af SINE, siger Jens Quitzau. Han tilføjer, at beredskaberne efter øvelsen får en tilbagemelding, som kan bruges til at afdække eventuelle læringspunkter for den fælles kommunikation.

Radionettets opførsel

Udover at vejlede omkring radiokommunikationen kan CFB også foretage analyser, som viser radionettes opførsel under belastning. Analyserne gør det muligt at se, om fx alle opkald under en øvelse er gået igennem med det samme, eller om der er blevet registreret såkaldt ventetid i radionettet. CFB kan også vurdere, om beredskaberne har fulgt de aftalte retningslinjer for radiokommunikationen og indstillet radioerne i de rigtige talegrupper.

Mobil radiodispatch

Under øvelsen i Odense benyttede Fyns Politi en mobil radiodispatch, der gjorde det muligt for politiet at etablere en mobil vagtcentral væk fra politigården og tættere på selve hændelsen. Den mobile radiodispatch består af en radiokasse, hvortil der kan tilsluttes et antal computere. Via trykfølsomme skærme på computerne kan personalet i vagtcentralen styre SINE-radioerne, mens de hele tiden har et præcist overblik over, hvilke talegrupper, der er i anvendelse.

Øvelse Fyn MRD

Medarbejdere fra CFB instruerer Fyns Politi i opsætning af den mobile radiodispatch.

Kontakt CFB i god tid

Beredskaber, som ønsker CFBs medvirken i øvelser, kan i god tid inden øvelsen kontakte CFB på sine@sikkerhedsnet.dk / 4515 2165.