Beredskaber i hele landet udveksler erfaringer om SINE

Print

Beredskaberne i Nordjyllands Politikreds drøfter anvendelsen af SINE

Publiceret: 17.06.2014

Center for Beredskabskommunikation (CFB) har indført et nyt mødekoncept, hvor superbrugere og videndelere på regionale koordinationsmøder (RKG) drøfter og udveksler erfaringer om brugen af beredskabernes fælles radionet SINE. Formålet med møderne er at sætte fokus på det tværgående samarbejde og øge forståelsen for kommunikationen på SINE ved større ulykker.

Planspilsøvelse på tværs af beredskaberne

Mere end 250 repræsentanter for politi, rednings- og sundhedsberedskab, forsvar og Beredskabsstyrelsen deltog i maj 2014 på møder under det nye koncept, hvor de bl.a. gennemførte en planspilsøvelse vedr. kommunikationen på SINE. Fordelt i grupper på politikredsniveau blev deltagerne bedt om at drøfte kommunikationen og tegne netskister over kommunikationsvejene ud fra en tænkt ulykke mellem et godstog og et passagertog. Efter gruppearbejdet blev netskitserne drøftet og evalueret i plenum.

RKG netskitse

Netskitse tegnet af beredskaberne i Nordjyllands Politikreds. 


Læringspunkter fra øvelsen

Øvelsen gav anledning til mange gode diskussioner om anvendelsen af skadestedssæt (SKS). Der var drøftelser på kryds og tværs af sektorerne, og følgende læringspunkter blev fremhævet:

  • Der skiftes til det tildelte SKS, når indsatsledelsen har set hinanden i øjnene. Politiets vagtcentral meddeler tilgående styrker på default SKS, at der skiftes til tildelt SKS.

  • Når ISL RB har skiftet til det tildelte SKS, meddeler han egne holdledere, at de skal gå på det tildelte SKS talegruppe Holdleder RB.

  • Nogle redningsberedskaber rekvirerer egne styrker via politiets vagtcentral (via default SKS) og andre via egen vagtcentral. I nogle regioner sker det direkte via 112.

  • Forsvarets redningshelikoptere flyver altid til et ulykkessted på SKS talegruppe ISL. Når den flyver fra ulykkesstedet med en patient (som ambulance), skal den tildeles et nyt SKS. 


Nyt mødekoncept 

Møderne i de regionale koordinationsgrupper blev indført i slutningen af 00’erne for at støtte beredskaberne i overgangen til det nye radionet. I 2014 blev konceptet ændret, så møderne fremover bliver forum for superbrugere og videndelere, der har mulighed for at udveksle erfaringer om den operative anvendelse af SINE, herunder anvendelsen af skadestedssæt.

 

Superbrugere og videndelere

Alle beredskaber opfordres til at udpege superbrugere og videndelere. Superbrugerens primære opgave er at holde beredskabets radioer opdaterede, at aktivere og lukke radioer og at tjekke driftsstatus i SINE-nettet. Videndelerens opgave er at undervise og videreformidle retningslinjer for anvendelsen af SINE til kollegerne i eget beredskab. Der er flere informationer om superbrugere og videndelere via dette link.

De næste møder bliver afholdt i november og december 2014. Registrerede superbrugere og videndelere vil automatisk blive inviteret til møderne.