Beredskabernes forpligtelse til at anvende SINE fremgår af beredskabsloven § 29, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009. 

 • Lov om ændring af beredskabsloven (august 2007)
  Download dokument

 • Bekendtgørelse nr. 262 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet (april 2008)
  Download dokument

 • Vejledning til Bekendtgørelse nr. 262 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet - for beredskaber (oktober 2020)
  Download dokument

 • Sikkerhedspolitik for beredskabers brug af SINE (Bilag til Vejledning til Bekendtgørelse, oktober 2020) 
  Download dokument

 • Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet – for Andre Aktører (januar 2021)
  Download dokument