Genudbud af SINE forventes offentliggjort i 2018

Print

Publiceret: 09.11.2017

Statens kontrakt vedr. beredskabernes fælles radionet SINE løber frem til 2020 med mulighed for et års forlængelse.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) gennemførte i 2016-2017 en teknisk dialog med markedsaktører om det kommende genudbud SINE. Rigspolitiet oplyste i den forbindelse, at det var forventningen at annoncere et udbud i løbet af 2017,

Rigspolitiet må imidlertid konstatere, at det tidligst bliver muligt at indlede udbuddet i løbet af 2018.

Krav til nettet

Rigspolitiet vil i forbindelse med det kommende udbud fortsat lægge vægt på, at SINE også fremadrettet lever op til beredskabernes behov, herunder at nettet udgør et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning i Danmark. Nettet skal desuden leve op til en række strenge krav til sikkerhed, stabilitet og tilgængelighed, og der skal være funktioner til at understøtte kritiske beredskabsbehov som fx gruppekald, nødopkald, individuelle kald, afsendelse og modtagelse af positionsdata fra radioer, push-to-talk og overførelse af databeskeder.

Spørgsmål til emnet kan stilles til CFB på sine@sikkerhedsnet.dk.