Bifrost effektiviserer politiets arbejde

Print

Bifrost erstatter Thor-terminalerne og samler opslag i centrale registre, betjening af SINE-radioen, flådestyring, navigation og udrykningsanlæg ét sted.

Publiceret: 27.05.2013

Fra eftreåret 2014 vil en tredjedel af politiets patruljevogne være udstyret med Bifrost, der er en ny løsning til mobil datakommunikation. Løsningen, der erstatter Thor-terminalerne, samler opslag i centrale registre, betjening af SINE-radioen, flådestyring, navigation og udrykningsanlæg ét sted. Det vil effektivisere politiets arbejde.

Testfase og montering

Efter grundige foranalyser og gennemførelse af en EU-udbudsforretning har Rigspolitiet nu tegnet kontrakt med Systematic A/S om levering af udstyr. I efteråret vil udstyret blive monteret og testet i 25 patruljevogne i tre politikredse.

Efter test og evaluering bliver Bifrost monteret i yderligere 300 patruljevogne fordelt på alle landets politikredse. Seriemonteringen begynder til næste år, og fra efteråret 2014 vil alle 325 patruljevogne kunne bruge værktøjet. Herefter vil politikredsene få mulighed for at købe sig til Bifrost-udstyr i yderligere nye patruljevogne.

- Efter flere års arbejde er det glædeligt, at Bifrost nu er på vej i drift i politiet. Med udgangspunkt i brugernes behov har vi udviklet en hurtig og tidssvarende løsning til dataopslag. Vi har baseret os på en Windows-platform, der nemt kan udbygges, så den også vil matche fremtidige behov, udtaler Peter Carpentier, der er sekretariatschef i Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB). Centeret driver og udvikler SINE-nettet, der er beredskabernes fælles radionet.

Enkelt og intuitivt værktøj

Bifrost har en enkel betjeningsflade placeret på instrumentbordet. Den 10" store touch screen betyder, at løsningen er nem at betjene samtidig med, at den giver mulighed for visning af meget data - fx hele skærmbilledet fra opslag i de centrale registre. Bifrost kan benyttes ved både rutinemæssig patruljekørsel og ved udrykning. Løsningen kan i modsætning til Thor-terminalerne anvendes om natten, da der er lys i tastaturet.

Robust løsning

Bifrost er et robust værktøj, der er tilpasset det operative miljø og kan tåle de rystelser, som det bliver udsat for i patruljevognen. Aftalen med Systematic A/S omfatter en løbende vedligeholdelse og support af løsningen.