SINE-radioer vigtigt redskab i kampen mod svenske skovbrande

Print

SINE-radioen sikrede effektiv kommunikation mellem de danske brandmænd, der deltog i slukning af de svenske skovbrande i juli og august 2018. Foto: Henrik Dall

Publiceret: 28.08.2018

Flere hundrede danske og tre grønlandske brandmænd har i løbet af den varme sommer hjulpet svenske kollegaer med at slukke de store, omsiggribende skovbrande i det centrale Sverige. Beredskabsstyrelsen har ledet indsatsen med over 200 brandmænd, og her har SINE-radioerne været en vigtig del i slukningsarbejdet.

Tale i Euro DMO

Når SINE-radioerne tages ud af landet, mister de forbindelsen til masterne i det danske radionet og til de danske beredskabers vagtcentraler. Det er dog stadig muligt at bruge radioerne i DMO-tilstand (Direct Mode), hvor radioerne kommunikerer direkte sammen uden om netværket, som det er tilfældet med walkie-talkier.

- Vi havde et antal SINE-radioer med, som de danske brandmænd brugte under slukningsarbejdet. Radioerne var indstillet i Euro DMO, og hver dansk enhed fik tildelt en talegruppe, som kunne bruges inden for en radius af to kilometer, fortæller sektionschef Martin Vendelbo fra Beredskabsstyrelsen, der også var leder af den danske indsats i Sverige den første uge.

Ingen svensk plan

Radioer, der som de danske er baseret på Tetra-standarden, råder som udgangspunkt over ti tværgående Euro DMO-talegrupper, som beredskaber kan bruge på tværs af landegrænser.

- Svenskernes radionet (Rakel) er bygget på samme standard som det danske. Der lå dog ikke en plan eller netskitse klar for den tværgående kommunikation mellem de udenlandske enheder. Så vi valgte at bruge Euro DMO-talegrupperne til vores interne kommunikation mellem de danske brandfolk. Det fungerede rigtig godt, og vi fik øvet brugen af SINE-radioerne i områder uden dækning, fortæller Martin Vendelbo.

God intern kommunikation

Danskerne arbejdede i enheder på ti brandmænd og en holdleder, der var fordelt med ca. otte kilometers interval.

- Vores enheder arbejdede langt fra hinanden, og det betød, at de uden problemer kunne kommunikere i Euro DMO, uden at radioerne på noget tidspunkt interfererede med hinanden, fortæller Martin Vendelbo. Han forklarer, at mandskabet brugte SINE-radioerne til at kommunikere med holdlederen. Fra holdlederen gik meldingerne videre til indsatslederen enten via SINE-radioen eller via mobiltelefon. Kommunikationen mellem den danske og den svenske ledelse foregik via mobiltelefon.

Vigtig læring

Udover at få ny teknisk viden om brandslukning i områder med store terrænforskelle er de danske brandmænd taget hjem med ny forståelse for, hvordan SINE kan bruges i områder uden dækning.

- SINE-radioerne var et uundværligt redskab i kampen mod de svenske skovbrande, og vi har fået bekræftet, hvor vigtigt det er at have styr på kommunikation i DMO. Den viden skal vi hjem og dele ud af til kollegerne, og vi skal holde flere øvelser, hvor vi træner brugen af DMO og opsætning af repeater, der kan forlænge DMO-signalet. Endelig skal vi have udarbejdet en plan eller netskitse for brug af Euro DMO-talegrupper i Danmark i tilfælde af, at vi selv en dag får brug for hjælp udefra.

Hvad er DMO?
Når radioerne er i DMO (Direct Mode), kommunikerer de direkte sammen uden om netværket, som det er tilfældet med walkie-talkier. Når DMO skal benyttes, skal radioerne være inden for en rækkevidde på ca. to kilometer. Beredskaberne har mulighed for at kommunikere tværfagligt i DMO-skadestedssæt. Derudover har hver sektor adgang til en række interne DMO-talegrupper.

Hvad er Euro DMO?
Udover DMO-talegrupperne kan beredskaberne også anvende en række Euro DMO-talegrupper til kommunikation med beredskaber i andre lande. Der eksisterer pt. ingen internationale regler for, hvordan talegrupperne skal anvendes. Anvendelsen af de internationale talegrupper beror derfor på en vurdering i den konkrete situation. De danske beredskaber har en fast aftale om at anvende Euro DMO-talegrupperne til kommunikation med tyske beredskaber.

Se oversigt over fordeling af DMO-talegrupper via dette link.