Nyt radiosystem til Færøernes Politi sendt i udbud

Print

Publiceret: 22.05.2018

Politiet på Færøerne kan snart se frem til at få erstattet deres efterhånden aldrende radionet med et nyt og tidssvarende kommunikationssystem.

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har netop igangsat en prækvalificeringsrunde for leverandører, der ønsker at forsyne de grønne øer i nord med en effektiv og pålidelig radioløsning.

- Færøernes Politi har behov for en løsning, der giver sikkerhed for krypteret kommunikation, og som understøtter samarbejdet mellem politiet på gaden og vagtcentralen i Thorshavn, fortæller Lene Gisselø Maaløe, der er centerchef i CFB.

Hun bemærker, at den nye løsning bl.a. skal give dækning langs vejnettet på Færøerne og i de mest trafikerede tunneller samt i byer ned til ca. 100 indbyggere.

Fristen for at deltage i prækvalifikationen er den 15. juni 2018, hvorefter udbuddet forventes annonceret inden sommerferien.

Materialet til prækvalifikation er tilgængeligt på udbudsportalen via dette link.

I henhold til den nuværende tidsplan forventes løsningen idriftsat i første halvdel af 2019 på en kontrakt med fem års varighed og med mulighed for forlængelse.