SINE Services er skudt i gang

Print

SINE Services operative arbejdsgruppe skal henover efteråret 2013 definere de operative rammer for pilottest af to it-løsninger, der kan give beredskaberne et bedre overblik.

Publiceret: 07.11.2013

Effektiv koordinering og fælles overblik i kaosfasen. Det er nogle af gevinsterne ved de to SINE Services pilotprojekter, der blev skudt i gang på et møde i september. På mødet deltog repræsentanter for alle beredskabssektorer, der tilsammen udgør den operative arbejdsgruppe.

Henover efteråret skal arbejdsgruppen definere de operative rammer for pilottest af to forskellige it-løsninger, der enten hver for sig eller i samspil kan give beredskaberne en fælles visuel platform til koordinering af den tværgående indsats ved såvel små som store hændelser.

Beredskabet i to politikredse tester to løsninger

Den første løsning, der skal pilottestes, er en videreudvikling af politiets nuværende flådestyringsløsning. Løsningen skal gøre det muligt for indsatsledere at se positioner for styrkerne og lave simpel redlining (markering) på en tablet-pc. Informationerne skal desuden kunne ses af den lokale beredskabsstab og på vagtcentralerne.

Den anden løsning bygger på et samarbejde med Geodatastyrelsen om udvikling af en afløser for Geoconference-platformen. Den nye løsning skal have flere og mere detaljerede kort og kortinformation, tegnemuligheder og adgang til positioner, som indsatsledelsen kan bruge på en tablet-pc til at få overblik over et skadested i kaosfasen. Løsningen skal også kunne anvendes i stab (KSN) og de involverede vagtcentraler.

Begge løsninger skal afprøves lokalt på såvel det taktiske som det operative niveau på tværs af beredskaberne i Midt- og Vestsjællands og Østjyllands Politikredse i løbet af vinteren 2013/14.

Alle beredskabssektorer deltager

Den operative arbejdsgruppe er sammensat af personale på taktisk og operationelt niveau fra politiet, forsvaret, det kommunale redningsberedskab, det præhospitale beredskab og Beredskabsstyrelsen. Bo Samson, vicepolitiinspektør og leder af vagtcentralen i Midt- og Vestsjællands Politi, er udpeget som formand for arbejdsgruppen og glæder sig til at trække i arbejdstøjet.

- Jeg ser frem til arbejdet med den operative del af SINE Services. Der er sammensat et hold af meget dedikerede og kompetente folk fra alle beredskabssektorer, og jeg er sikker på, at vi i samarbejde og på tværs af kulturer og kompetencer kan definere nogle gode operative rammer for foranalyse og pilottest, siger Bo Samson.

Udover den operative arbejdsgruppe er der i projektet udpeget en styregruppe og en referencegruppe. Her sidder der repræsentanter fra KL, Danske Regioner, politiet, forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Behov for fælles overblik

I dag foregår al kommunikation mellem indsatsledelsen på et skadessted via radionettet SINE. Det visuelle overblik dannes typisk via tegninger, som indsatslederne selv skitserer på en tavle på bagklappen af indsatslederbilen eller på et stykke papir. Ethvert initiativ til forbedring er derfor kærkomment, og den koordinerende, den tekniske og den sundhedsfaglige ledelse er da også enige om, at en SINE Services-løsning kan blive et stort løft i det tværgående samarbejde.

Jens Rønberg, politikommissær og vagtchef hos Østjyllands Politi, siger:

- Jeg kan som vagtchef se store gevinster ved en SINE Services-løsning. Men jeg kan også se udfordringer. Det interessante bliver nu at få defineret, hvordan vi på tværs af beredskaberne anvender dette værktøj med respekt for REFIL og de sikkerhedskrav, der bl.a. er i politiet.

Niels Christensen, beredskabschef og indsatsleder hos Ikast-Brande Brandvæsen, supplerer:

- Vi har et stort behov for et værktøj, der via et kortudsnit på fx en tablet-pc gør det muligt for os at se og dele positioner på beredskabernes køretøjer. Og som vagtcentralen kan kigge med på. Hvis vi så oven i købet kan tegne eller markere ting på en skærm – som fx fareområde og mødested for indsatsledelsen – vil det være et stort løft for os.

Kasper Jensen, vagtleder på AMK-Vagtcentralen i Region Hovedstaden, afslutter:

- Den tværgående kommunikation på et skadested er under pres ved fx en ulykke med mange sårede. På AMK-Vagtcentralen vil det være en stor hjælp for os at få et hurtigt overblik over, hvor der fx bliver oprettet behandlingsplads og opmarchplads for ambulancer og akutlægebiler. Jo før vi får disse informationer, jo før kan vi komme borgerne til undsætning.

Underarbejdsgrupper og fokusområder

Den operative arbejdsgruppe blev på det netop afholdte møde inddelt i tre underarbejdsgrupper, der skal beskæftige sig med retningslinerne for brugen af SINE Services og procedurerne for redlining og brug af ikoner. Derudover skal rammerne for uddannelse, øvelse og evaluering af testforløbene defineres.

Underarbejdsgrupperne får i løbet af efteråret travlt med at drøfte kravene til en SINE Services-løsning. Deres ideer og inputs skal danne grundlag for pilotprojekternes videre forløb.

Det er planen, at pilotprojekterne skal være afsluttet i løbet af foråret 2014, så der inden sommerferien kan blive udarbejdet et beslutningsgrundlag vedrørende udbredelse af en SINE Services-løsning på landsplan.

Det er Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), der er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af pilotprojekterne.