Fokus på SINE i hele landet

Print

Beredskabsfolk fra samtlige beredskabsmyndigheder i Danmark har i løbet af november drøftet den tværgående anvendelse af SINE.

Publiceret: 24.11.2016

Mere end 200 beredskabsfolk fra politi, brandvæsen, præ-hospitalt beredskab og forsvaret har i løbet af november 2016 været samlet til møder rundt om i landet for at drøfte den tværgående operative anvendelse af SINE. Det er Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), der sammen med DBK (leverandøren af SINE) planlægger de faglige møder, der er skræddersyet til beredskabernes superbrugere og vidensdelere – dvs. personale, der har henholdsvis teknisk indsigt i radionettet samt ansvaret for at formidle viden om SINE videre ud i organisationen.

Erfaringer fra storbrand

Møderne blev indledt med et oplæg ved Jes Damgaard Andersen, sektionsleder i Beredskabsstyrelsen og tidligere indsatsleder i Trekantsområdets Brandvæsen, station Fredericia. Jes havde indsatsledervagten under branden i Fredericia Havn den 3. februar 2016 og delte ud af sine erfaringer med den operative del af indsatsen. I sit oplæg viste han billeder og dronefilm fra branden, der tog brandvæsenet fire dage at slukke, og som stadig efterforskes af politiet. I alt var 480 brandmænd fra 28 brandstationer indsat under hændelsen med 180 stk. indsatskøretøjer fra ind - og udland.

Planspilsøvelse

Inddelt i grupper på politikredsniveau fik deltagerne til opgave at drøfte SINE-kommunikationen under forskellige scenarier i forbindelse med en fiktiv ulykke. Planspilsøvelsen blev styret af Lasse Clemensen, beredskabsinspektør i Østjyllands Brandvæsen, Brian Holm Larsen, vagtchef hos Københavns Vestegns Politi, og Lars Schou, souschef hos Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen. Øvelsen gik ud på at drøfte retningslinjerne for kommunikationen på SINE, og i sidste del af øvelsen blev grupperne bedt om at tegne en SINE-netskitse over en stor ulykke. Netskitserne blev drøftet i plenum, og læringspunkter i hver beredskabssektor blev opridset.

RKG nov 16 netskitse
SINE-netskitse tegnet af beredskaberne i Region Nordjylland

Ny struktur i SINE

Efter øvelsen orienterede CFB og DBK om sidste nyt. CFB kunne bl.a. fortælle, at der pr. 1. januar 2017 indføres en ny struktur i SINE, der udvider antallet at skadestedssæt (SKS) på landsplan fra 200 til 232. Derudover indføres 100 nye SKS til assistance med kun én talegruppe. Ændringen bygger på en aftale i TOAS og betyder, at SINE-radioer i alle beredskaber skal opdateres inden årets udgang. De nye SKS kan først tages i brug, når alle beredskaber har opdateret deres radioer.

To årlige møder

De faglige møder for superbrugere og vidensdelere afholdes to gange om året i landets fem regioner og har til formål at give beredskaberne et forum til at udveksle erfaringer om den tværsektorielle brug af SINE. CFB indkalder til møderne, der næste gang afholdes i maj 2017 i henholdsvis Birkerød, Næstved, Aalborg, Silkeborg og Kolding.