• SINE er beredskabernes fælles radionet og anvendes af alle beredskabsmyndigheder til intern og tværgående kommunikation.
  • HazMat kommunikerer på SINE ved indsatser, der vedrører håndtering af farlige kemiske stoffer.
  • Forsvarets helikoptere kommunikerer med beredskaberne på jorden via AGA-nettet.
  • Beredskabsstyrelsen har adgang til SINE med mere end 1.000 SINE-radioer.
  • SINE-nettet er sikret mod aflytning og forvanskning af kommunikation.
  • Ammunitionsrydningstjenesten taler på SINE i forbindelse med bombetrusler.