Politiets 112-operatører på efteruddannelse

Print

112-operatør på efteruddannelse på politiets alarmcentral i Slagelse

Publiceret: 17.09.2014

I løbet af 2014 skal operatørerne på politiets alarmcentraler i Slagelse og Aarhus på efteruddannelse. Det skal de, fordi de skal være fuldstændig opdateret med den nyeste viden om 112-systemerne. Operatørerne er første led i alarmeringskæden, og deres viden om systemerne er altafgørende for den videre håndtering af en ulykke.

Hvert sekund tæller

Operatørernes opgave er at tale med borgere, der ringer 112. Under samtalen skal de hurtigst muligt have overblik over situationen, finde ulykkens nøjagtige adresse og tildele ulykken en årsag (fx færdselsuheld, drukneulykke eller røveri). Når dette er på plads, alarmerer 112-systemet automatisk de relevante beredskaber som fx politi, brand- eller ambulancevæsen.

Alle skal på efteruddannelse

Det er Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), der har ansvaret for drift og udvikling af systemerne bag politiets alarmcentraler samt uddannelse af personalet. I Slagelse og Aarhus sidder tilsammen 70 operatører, der til efteråret skal gennemføre et efteruddannelsesprogram over to dage.

Steen Herlev Larsen, specialkonsulent i 112-enheden hos CFB, har tilrettelagt uddannelsesprogrammet og glæder sig til mødet med operatørerne.

- På efteruddannelsen gennemgår vi systemets tekniske funktioner med særlig fokus på de nye ting, som systemerne er opdateret med. Vi taler desuden om den operative anvendelse af systemet, og der er positive tilbagemeldinger fra kursisterne, fortæller Steen Herlev Larsen.

Nye adresseregler på vej

112-systemerne er dynamiske og skal i løbet af 2015 opdateres med adresser på kolonihaver, storcentre, campingpladser, mv. Adresser, der førhen ikke har eksisteret i systemerne, men hvor der i perioder opholder sig mange mennesker. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der gennemfører projektet. Formålet er at få sat koordinater på alle tænkelige steder i Danmark, så operatørerne på alarmcentralerne altid kan slå en adresse op og få sendt hjælpen hurtigt afsted.

- Der har længe været hvide pletter på landkortet. Derfor er vi rigtig glade for projektet, der vil gøre det nemmere for politiets operatører at finde en adresse og hjælpe de nødlidende, siger Steen Herlev Larsen.

Arbejdet med at lave de nye adresser begyndte i foråret 2014 og forventes afsluttet i løbet af 2015. Herefter vil der være en løbende opgave i kommunerne med at vedligeholde adresserne.

Film om ministeriets adresseprogram kan ses via dette link