Staten indgik i juni 2007 kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK) om at levere adgang for hele det danske beredskab til det landsdækkende radionet SINE.

Det fysiske radionet ejes af Dansk Beredskabskommunikation A/S, der ligeledes står for driften af nettet, og som dermed i hele kontraktperioden er ansvarlig for, at SINE-nettet virker, og at dækning, sikkerhed mv. er som aftalt ifølge kontrakten.

Det er CFBs opgave at forvalte kontrakten med Dansk Beredskabskommunikation A/S og sikre, at den aftalte ydelse bliver leveret.