God kapacitet i nettet under øvelse på Storebælt

Print

Under øvelsen på Storebælt testede beredskaberne en ny behandlingsplads ved afkørsel 44 på Fyn.

Publiceret: 04.09.2013

Et passagertog bliver afsporet på Storebæltsforbindelsens vestbro en søndag morgen. Passagererne i de tre vogne bliver kastet rundt, og mere end 50 personer kommer til skade. Det var scenariet på en stor beredskabsøvelse, som fandt sted natten til søndag den 16. juni 2013. CFB var med som observatør for at følge beredskabernes kommunikation på SINE og måle kapacitetsbelægningen i radionettet.

Samarbejde på tværs fungerer

Under ledelse af Fyns Politi som koordinerende myndighed deltog mere end 500 personer fra bl.a. redningsberedskaberne i Nyborg og Slagelse, Region Syddanmark, Banedanmark, Hjemmeværnet, DSB og Sund og Bælt A/S. Formålet med øvelsen var bl.a. at afprøve en ny behandlingsplads ved Nyborg, en mobil trappeovergang mellem jernbanebro og vejbro samt en mobil overgang fra ét tog til et andet. Herudover skulle både interne og eksterne kommunikationsveje testes og kommunikationen på SINE følges.

Politiinspektør Bjarne Sørensen, Fyns Politi, var efter fire timers øvelse i mørke og silende regn godt tilfreds med indsatsen på alle fronter.

- Beredskabernes samlede håndtering af ulykken var effektiv, sikker og i overensstemmelse med de indsatstaktiske retningslinjer. Alle opkald på SINE gik tydeligt igennem, og presseberedskabet fungerede godt, fortæller Bjarne Sørensen.

Mobil overgang og ny behandlingsplads

Under den sidste øvelse på broen i 2011 var der problemer med at få evakueret sårede fra jernbanebroen til vejbroen samt fra det forulykkede tog til ”troljen”, der er Sund & Bælts særlige tog på Storebæltsbroen. Desuden manglede der også en behandlingsplads ved Knudshoved.

- Vi fik fulgt op på læringspunkterne fra sidste øvelse og bl.a. afprøvet en ny mobil trappeovergang og en ny behandlingsplads. Derudover fik vi mulighed for at teste en ny mobil overgang fra et tog til et andet. De nye forbedringstiltag virkede rigtig godt, konstaterer politiinspektøren og tilføjer, at den nye behandlingsplads ved afkørsel 44 på Fyn er så rummelig, at der er plads til en redningshelikopter, hvis der skulle blive behov for assistance fra luften.

Korrekt brug af skadestedssæt 

Også i CFB glæder man sig over øvelsens udfald, der vidner om god forståelse for kommunikationen på SINE.

- Beredskaberne fandt hurtigt det rigtige skadestedssæt og de rigtige talegrupper. Kommunikationen blev afviklet efter de retningslinjer, som TOAS har udviklet, siger Carsten Mau, sektionsleder i CFB.

Masser af ledig kapacitet

I begyndelsen af 2013 fik CFB opsat en ny sendemast på Sprogø. Masten har forstærket dækningen på broens udendørsarealer og frigjort talekapacitet i tunnellerne på Storebæltsforbindelsen. Under øvelsen i juni fik CFB bekræftet, at der er masser af kapacitet i nettet ved store ulykker, hvor mange beredskaber kommunikerer på samme tid.

- Vores målinger vidner om en høj aktivitet på SINE under afvikling af øvelsen. Da presset var størst, registrerede vi over 800 opkald i timen, hvilket svarer til en kapacitetsbelægning på 25 % på Sprogø-masten. Det fortæller os, at nettet er dimensioneret til, at hændelsen på Storebælt kan eskalere yderligere, forklarer Carsten Mau.