Storebæltsforbindelsen får ekstra skadestedssæt

Print

Publiceret: 30.06.2015

Beredskaberne har længe rådet over SKS 198 som fast skadestedssæt til den tværgående radiokommunikation på Storebæltsforbindelsen. Men øvelser har vist, at det kan knibe med at få adskilt samtalerne på SINE, hvis en stor ulykke indtræffer.

I juni 2015 anbefalede TOAS (Tværgående Operativ anvendelse af SINE) derfor, at beredskaberne fik tildelt SKS 197 til den tværgående kommunikation på Storebæltsforbindelsen.

- Øvelser på broen og i tunnellerne har vist, at det kan være svært for beredskaberne at adskille kommunikationen, når der fx er oprettet behandlerpladser på både Sprogø og i Korsør. Det har medført, at beredskaberne nu råder over to faste skadestedssæt, og derved forventer vi, at beredskabernes radiokommunikation bliver mere entydig, siger Carsten Mau, leder af Forretningsenheden i Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB).

Han tilføjer samtidig, at det nye setup med to skadestedssæt vil blive testet ved førstkommende øvelse, hvor der oprettes to behandlingspladser.

Hjælpeberedskaberne har fortsat kun adgang til SKS 198.

Fast skadestedssæt

Der er tildelt faste skadestedssæt i SINE til nogle helt specifikke objekter i Danmark, fx større lufthavne samt tunnel- og broforbindelser. De faste skadestedssæt er indarbejdet i politikredsenes beredskabsplaner og skal anvendes, så snart anmeldelsen indgår. Ved objekter, hvor der er tildelt et fast skadestedssæt, skal fremkørsel ske på det FASTE skadestedssæt – og ikke på default, som er den normale procedure.

De faste skadestedssæt i SINE er fordelt som følger:

Beredskabsaktør Fast skadestedssæt
BRS Teknisk Skole Tinglev (øvelser) 180 - 185
Reserveret 186 - 190 
Metroen i København 191 og 192
Aalborg Lufthavn 193
Aarhus Lufthavn 194
Billund Lufthavn 195
Roskilde Lufthavn  196
Storebæltsforbindelsen 197 og 198
Københavns Lufthavn Kastrup 199
Øresundsforbindelsen 200