Proces for godkendelse

Print

Nedenfor er processen for godkendelse som 'anden aktør' på SINE beskrevet. 

Skriftlig
ansøgning til CFB

Ansøgningen bør som minimum indeholde:

  • Beskrivelse af ansøgerens organisatoriske forhold
  • Redegørelse for ansøgerens opgaver - dagligt og under en krise
  • Beskrivelse af behov for kommunikation på SINE - dagligt og under en krise
  • Beskrivelse af eventuelt behov for kommunikation med andre beredskaber
  • Eksempler på hændelser, hvor kommunikation har vist sig kritisk 
  • Forventet antal radioer, der skal tilsluttes SINE
Vurdering af ansøgning  CFB afholder møde med ansøgeren med henblik på bl.a. at kortlægge internt kommunikationsbehov, kommunikation med samarbejdspartnere og professionelle beredskaber via skadestedssæt.
Udtalelse fra beredskabs-aktører og beredskabs-faglige fora CFB indhenter udtalelser fra relevante beredskabsaktører og forelægger ansøgningen for TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE), der er det fælles rådgivende forum, der bl.a. drøfter de overordnede retningslinjer for den tværgående kommunikation på SINE.
Godkendelse eller afslag CFB godkender eller afslår ansøgning.
Tilslutning og uddannelse Hvis ansøgningen bliver godkendt, skal ansøgeren underskrive en tilslutningsaftale. Herefter kan der bestilles radioer og udstyr. Ansøgeren afholder selv alle udgifter forbundet med køb af radioer og udstyr, programmering og opdatering. Hvis ansøgeren skal have adgang til skadestedssæt, skal personalet uddannes og procedurerne for den tværgående kommunikation på SINE skal øves. 

Hvis du har spørgsmål til godkendelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte CFB på KOS-CFB@politi.dk / 4515 2165.