Lene Gisselø Maaløe  

Centerchef i CFB
LGG001@politi.dk, 2372 4064 

Lene Gisselø Maaløe

 
_____________________________

Troels Schmidt Jensen

Sektionsleder for Teknik
TSJ007@politi.dk, 2566 8374. 

 
Troels ny

 
_____________________________

Sofie Linde

Sektionsleder for Brugere og Anvendelse
SLI014@politi.dk, 5144 57 96

_____________________________

Jesper Rasmussen

Sektionsleder for Projekter og Styring
JRA050@politi.dk, 4188 9975