CFB styrker samarbejdet med Tinglev

Print

Publiceret: 13.06.2013

Hvilket skadestedssæt bruger man under fremkørsel til en ulykke? Hvornår slår man over på et tildelt skadestedssæt? Og hvad gælder ved en ambulanceeskorte? Center for Beredskabskommunikation (CFB) har styrket samarbejdet med Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev for at øge fokus på indsatsledelsens brug af skadestedssæt på det fælles radionet SINE.

Fælles forståelse for SINE

Beredskabsstyrelsens skole i Sønderjylland uddanner årligt flere hundrede ledere og instruktører på forskellige niveauer til politiet, rednings- og sundhedsberedskabet. En vellykket radiokommunikation er altafgørende for beredskabernes håndtering af ulykker, og derfor spiller det en væsentlig rolle, at alle, der udklækkes som ledere i indsatsledelsen, tager fra skolen med en fælles forståelse for kommunikationen på SINE.

Et skadestedssæt er et sæt af fælles talegrupper, hvor aktører fra alle beredskabssektorer taler sammen og koordinerer de tværgående indsatser ved ulykker, hvor der fx er politi, brandvæsen og ambulancer til stede på samme tid. De forskellige vagtcentraler i baglandene kan lytte med på talegruppen og løbende følge indsatsen. Og de kan være klar i takt med, at der opstår nye behov.

- Beredskabernes tværgående kommunikation på SINE skal foregå efter de vedtagne retningslinjer for indsatsledelse (REFIL) og på bestemte skadestedssæt. En korrekt brug af skadestedssæt betyder bedre arbejdsbetingelser for skadestedsledelsen under en ulykke og kan i sidste ende redde liv, forklarer Carsten Mau, afdelingsleder hos Center for Beredskabskommunikation.

Skal afspejle virkeligheden

Carsten har for nyligt besøgt instruktørerne på de forskellige indsatslederuddannelser for bl.a. at drøfte undervisning i brugen af skadestedssæt.

- Vi havde en god og konstruktiv dialog om skadestedssæt. Der var enighed om, at det, som man lærer i Tinglev, skal afspejle virkeligheden så nøjagtigt som muligt, og netop derfor styrker vi samarbejdet med skolen, fortæller Carsten Mau.

Skolens ledelse glæder sig også til et tættere samarbejde med Center for Beredskabskommunikation.

- Vi ser frem til flere besøg fra CFB og til at trække på centerets ekspertise - fx når vi skal lave signalskitse og anvende skadestedssæt. Vi har netop fået dedikeret i alt seks skadestedssæt til vores øvelser, så vi nu kan skrue helt op for arbejdet med den tværgående kommunikation på SINE, forklarer Martin Thomsen, souschef på skolen i Tinglev. Førhen havde skolen kun to skadestedssæt til rådighed.

Visualisering til indlæring

Martin fortæller også, at skolen bruger visualisering til indlæring af komplekse emner. Til det arbejde gør han brug af CFBs retningslinjer for brugen af skadestedssæt.

Retningslinjerne er illustreret i en række kommunikationstegninger, der med grafiske elementer og forskellige farver viser beredskabernes rolle ved anvendelse af skadestedssæt under fx fremkørsel til et skadested og ved arbejde på et skadested. Kommunikationstegningerne er godkendt af TOAS, der er arbejdsgruppen for den Tværgående Operative Anvendelse af SINE.

- Med et tættere samarbejde med CFB sikrer vi os, at vi hele tiden er synkrone i udmeldingen om brugen af skadestedssæt og den generelle radiokommunikation på SINE. Vi har et stort ansvar, når vi uddanner de kommende ledere og mellemledere i skadestedsledelse. De skal holde hovedet koldt under kaotiske omstændigheder, og her skal kommunikationen bare virke, afslutter han.