SINE Services i pilotdrift i to kredse

Print

Publiceret: 30.01.2014

Klokken 09.45 en tirsdag formiddag i januar modtager Midt- og Vestsjællands Politi en melding om brand ombord på skibet Mary, der ligger i Kalundborg Havn. I forbindelse med et svejsearbejde er der gået ild i nogle vindmølledele fyldt med elektronik. Én person er meget forbrændt, og en kraftig sort røg driver ind over byen mod øst. Der er kaos på havnen.

Uddannelse og pilotdrift 

Scenariet ovenfor er et eksempel på en øvelse, som beredskaberne i Østjylland og Midt- og Vestsjælland Politikredse skulle forholde sig til, da flere hundrede personer fra de to kredse blev instrueret i brugen af dynamiske kort til udveksling af informationer under en indsats. Konceptet hedder SINE Services, og formålet er i første omgang at lave en foranalyse til udvikling af en nem og brugervenlig platform til beredskabernes tværgående koordination. I løbet af første kvartal af 2014 er løsningerne i pilotdrift i de to politikredse, hvor de skal afprøves ved virkelige hændelser. Herefter indgår beredskabernes erfaringer i den endelige evaluering af pilotløsningerne. 

Vagtcentral laver forarbejdet

Under øvelsen med branden i Kalundborg Havn opretter politiets vagtcentral hændelsen i SINE Services. Ved et opslag i adressefeltet bliver skadestedet hurtigt defineret og angivet med GPS-koordinater på det fælles kort. Herefter bliver de vigtigste informationer om ulykken markeret på kortet, som også kan ses på storskærm i vagtcentralerne. Når indsatsledelsen fra politi, rednings- og sundhedsberedskab er afsendt og på vej til stedet, eller når de er fremme ved ulykken, åbner de kortet på hver deres tablet-pc og har således allerede et godt overblik over situationen. KSN (kommandostation) bliver nedsat og åbner kortet. Alle ser det samme billede.

Tablet 1

Eksempel på beredskabernes overblik over et skadested i SINE Services. Markeringer og ikoner er angivet på kort med vejnavne. 

Indsatsledelsen tegner

Indsatsledelsen ankommer til skadestedet og overtager styringen. De begynder at opbygge indsatsområdet ved at definere og indtegne fareområde samt indre og ydre afspærring med poster på kortet. Hver sektor markerer på kortet med hver deres farve, der er defineret i REFIL (Retningslinjer for indsatsledelse). Via luftfoto og forskellige andre dynamiske kort (infrastruktur, offentlige institutioner, virksomheder mv.) - som kan vælges til og fra efter behov - får de hurtigt og sikkert overblik over området. På kortet indsætter de ikoner, der bl.a. angiver røgsky, behandlingsplads, opmarchområde og kontaktpunkt. Der bliver tegnet ambulance- og redningsveje. Og indsatsledelsen tager flere billeder, som øjeblikkeligt deles med de andre aktører. Under hele forløbet taler indsatsledelsen med deres bagland via SINE-radioer. Hurtigt og effektivt får de et overblik over situationen.

Anvendes ved skarpe hændelser

Tanken bag SINE Services er at forsyne beredskaberne med et redskab til at få et fælles geografisk overblik ved en hændelse. Et sådan overblik har længe været efterspurgt, og Bo Samson, formand for arbejdsgruppen i SINE Services og vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, ser frem til at modtage beredskabernes tilbagemeldinger.

- SINE Services har indtil nu været et projekt på tegnebrættet. Men nu skal vi se, hvordan løsningerne fungerer i den virkelige verden. Konceptet er enkelt, og løsningerne er nemme at betjene. Og det er et godt redskab til at sikre og effektivisere kommunikationen og koordinationen i beredskabernes tværgående samarbejde, men også internt i egen sektor, siger Bo Samson. Han tilføjer, at de to løsninger bliver testet på skift i de to kredse, og at beredskaberne er blevet bedt om at anvende SINE Services ved både dagligdags og større hændelser.

Evaluering og beslutningsoplæg

SINE Services består af en foranalyse og afprøvning af to pilotløsninger, der sammen skal give beredskaberne et værktøj til at se og operere ud fra samme situationsbillede af en hændelse på lokalt, regionalt eller nationalt plan. Projektet blev igangsat i sommeren 2013, og tilbagemeldingerne på testene i de to kredse skal danne grundlag for en evaluering, der til sommer 2014 munder ud i et beslutningsoplæg vedr. en eventuel udrulning af SINE Services på landsplan.

Det er Rigspolitiets Politiområde, Koncern-IT (KIT) og Center for Beredskabskommunikation (CFB), der er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af pilotprojekterne i samarbejde med repræsentanter for alle beredskaber i Danmark.