SINE-sekretariatet skifter navn

Print

Publiceret: 01.10.2012

SINE-sekretariatet har skiftet navn og hedder nu fremover Center for Beredskabskommunikation, forkortet CFB.

I 2008 blev SINE-sekretariatet en del af Rigspolitiet og fik lokaler i Nimbusparken på Frederiksberg. Siden er først medarbejdere med ansvar for politiets radioanvendelse (SINE Politi) og senest Rigspolitiets 112 Sekretariat flyttet sammen med SINE-sekretariatet.

For at styrke den samlede indsats på vagtcentral- og beredskabsområdet har Rigspolitiet besluttet at sammenlægge de nævnte funktioner i et nyoprettet Center for Beredskabskommunikation. Alle tidligere ansatte i SINE-sekretariatet er samtidig overflyttet til det nye center, så omlægningen vil ikke på nogen områder indebære tab af viden eller knowhow. Samtidig vil der blive tilført centret yderligere personaleressourcer.

Organisationsændringen er sket for at sikre synergien mellem politiets forskellige funktioner på området for beredskabskommunikation. Vi håber således, at omlægningen bliver til gavn for alle vore brugere, og vi vil også fortsat gøre vores yderste for at støtte implementeringen af SINE og anvendelsen af SINE hos alle beredskaber. Samlet får vi et større og stærkere bagland og flere menneskers viden at trække på. Dette vil komme brugerne til gode, også når nye ideer skal have gennemslagskraft.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke med ændringen er tilsigtet nogen ændring med hensyn til vores hidtidige åbne og tillidsfulde forhold til alle landets beredskaber. Derfor håber vi, at I fremover vil bruge os som hidtil, og vi besvarer selvsagt gerne eventuelle spørgsmål i tilknytning til organisationsændringen.

Adresse og telefonnumre forbliver uændrede.