Superbrugere og videndelere

Print

For at styrke og effektivisere det daglige arbejde med SINE og brugen af radioerne, er det vigtigt, at hvert beredskab udpeger en række ressourcepersoner. Disse personer kan inddeles i kategorierne superbrugere og videndelere. Én person kan tilhøre begge kategorier.

Superbruger

Superbrugeren har teknisk indsigt og god forståelse for de tekniske aspekter af SINE. Den vigtigste opgave for superbrugeren er at sørge for, at beredskabets radioer fungerer og er opdateret med den rigtige software. Desuden skal superbrugeren holde sig orienteret om driften i nettet og eventuelle midlertidige udfald i SINE-dækningen.

Superbrugeren er ansvarlig for:

 • Rådgivning om radioer og tilbehør
 • Tilslutning af radioer / lukning af radioer via SINE Portalen
 • Softwareopdatering / vedligeholdelse af fleetmap
 • Anmodning om oprettelse og sletning af superbrugere og videndelere via CFB
 • Tjek af driftsstatus via SINE Portalen
 • Oprettelse af tickets (fejlmeddelelser) via SINE Portalen
 • Tilegnelse af ny viden gennem deltagelse på møder i de Regionale Koordinationsgrupper

Uregelmæssigheder i SINE-nettet – fx udfald i dækningen – kan have stor betydning for beredskabernes kommunikation. Det er derfor vigtigt, at der altid er en superbruger på vagt i beredskabet, der kan orientere sig om kritiske situationer, og som kan reagere herefter.

Videndeler

Videndeleren har en solid viden om og erfaring med beredskabernes operative anvendelse af SINE. Videndelerens vigtigste opgave er at sprede viden rundt i organisationen, så vidensniveauet hos kollegerne altid er ajour med retningslinjerne for brugen af SINE.

Videndeleren er ansvarlig for:

 • Indhentning af ny viden på CFBs hjemmeside
 • Videreformidling af viden og erfaring til kolleger
 • Undervisning af kolleger i den operative anvendelse af SINE
 • Erfaringsudveksling med andre videndelere
 • Tilegnelse af ny viden gennem deltagelse på møder i de Regionale Koordinationsgrupper