Automatisk tildeling af skadestedssæt

Print
Error parsing XSLT file: \xslt\TopImageHeader.xslt Publiceret: 10.03.2015

Fra midten af 2016 indfører politiets vagtcentraler automatisk tildeling af skadestedssæt. Løsningen erstatter delvist den manuelle proces, der i dag finder sted på politiets vagtcentraler i forbindelse med tildeling af skadestedssæt til indsatser, hvor to eller flere beredskabsmyndigheder er tilknyttet.

Alle relevante hændelser får skadestedssæt 

For brugerne af SINE betyder det, at der bliver tildelt et skadestedssæt i alle relevante tilfælde – dvs. ved hændelser, hvor to eller flere myndigheder arbejder sammen. Tildeling sker automatisk til de beredskaber, der har modtaget alarmen fra 112-alarmcentralen. Skadestedssættet bliver sendt til beredskaberne i en automatisk sending 2 - umiddelbart efter sending 1. Ved hændelser, hvor der skal anvendes mere end ét skadestedssæt, eller ved ambulanceeskorter, vil det stadig være politiet, som manuelt tildeler skadestedssæt.

Overgang til tildelt skadestedssæt

Ifølge retningslinjerne for overgang til tildelt skadestedssæt skal der først skiftes fra default til tildelt skadestedssæt, når indsatsledelsen er mødt og har set hinanden i øjnene. Denne procedure vil også med den nye automatiske tildeling af skadestedssæt blive bevaret. Løsningen for den automatiske tildeling af skadestedssæt er godkendt af TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE). Eventuelle ændringer i retningslinjerne for anvendelse af skadestedssæt skal drøftes og godkendes i TOAS.