Politiets radiodispatch-løsning fortsætter efter dom

Print
Error parsing XSLT file: \xslt\TopImageHeader.xslt Publiceret: 20.12.2013

Østre Landsret har den 20. december 2013 afsagt dom i en sag, i hvilken Finn Frogne A/S bl.a. havde gjort gældende, at Statens forligsaftale med Terma A/S om afslutning af en kontrakt om kontrolrum var i strid med EU’s udbudsregler og derfor skulle erklæres uden virkning og bringes til ophør.

Sekretariatschef Peter Carpentier, Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation, udtaler i den anledning:

- Østre Landsret kommer frem til samme resultat som Klagenævnet for Udbud tidligere var kommet frem til, så for så vidt er der ikke noget nyt i sagen. Jeg noterer dog med tilfredshed, at Østre Landsret ikke fandt grundlag for at erklære den indgåede aftale uden virkning. Det betyder, at politiet kan køre videre med den radiodispatchløsning, der er leveret af Terma A/S. Samtidig bør det bemærkes, at Østre Landsret anser Finn Frogne A/S som den overvejende tabende part i sagen, hvorfor Finn Frogne A/S skal betale 500.000 kr. i delvise sagsomkostninger til Rigspolitiet.

Østre Landsrets resumé af dommen kan læses via dette link
Se note 1.  

Politiets radiodispatch-løsning 

Politiets radiodispatch anvendes af politiets vagtcentraler til kommunikation med og administration af Tetra-radioer. Kommunikationen foregår via SINE, der er beredskabernes fælles radionet. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation er ansvarlig for drift og udvikling af SINE.

Note 1: Rigspolitiet har den 3. januar 2014 modtaget meddelelse om, at Finn Frogne A/S har anket Østre Landsrets dom til Højesteret.