Anvendelsen af skadestedssæt (SKS) er illustreret i en række SINE-netskitser.

Netskitserne bliver lagt på hjemmesiden i takt med, at de bliver godkendt af de forskellige beredskabssektorer og TOAS.

Tegninger over politiets kommunikation på SINE er tilgængelige på Polintra og Beredskabsportalen.