SINE anvendes af både de professionelle beredskaber og 'andre aktører'. 

  • Med professionelle beredskaber menes beredskabsaktører, der i medfør af beredskabslovens § 29 har pligt til at bruge SINE til løsning af beredskabsmæssige opgaver - fx politi, rednings-  og sundhedsberedskab, dele af forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Det vurderes, at der er mere end 45.000 brugere fra de professionelle beredskaber på SINE. 

  • 'Andre aktører' er en samlet betegnelse for myndigheder mv., som ikke er forpligtet til at anvende SINE, men efter aftale med Rigspolitiet kan tilsluttes radionettet. Rigspolitiet afgør i hvert enkelt tilfælde på baggrund af en konkret vurdering, om en 'anden aktør' kan tilsluttes SINE og fastsætter de nærmere vilkår herfor.