Information om brug af cookies.
Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies.
Læs CFBs privatlivspolitik her
OK

SINE anvendes af både de professionelle beredskaber og 'andre aktører'. 

  • Med professionelle beredskaber menes beredskabsaktører, der i medfør af beredskabslovens § 29 har pligt til at bruge SINE til løsning af beredskabsmæssige opgaver - fx politi, rednings-  og sundhedsberedskab, dele af forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Det vurderes, at der er mere end 45.000 brugere fra de professionelle beredskaber på SINE. 

  • 'Andre aktører' er en samlet betegnelse for myndigheder mv., som ikke er forpligtet til at anvende SINE, men efter aftale med Rigspolitiet kan tilsluttes radionettet. Rigspolitiet afgør i hvert enkelt tilfælde på baggrund af en konkret vurdering, om en 'anden aktør' kan tilsluttes SINE og fastsætter de nærmere vilkår herfor.