SINE-dækning i Djurs Sommerland

Print

Publiceret: 01.07.2013

Når beredskaberne fra den 1. juli 2013 kører rundt i området omkring Djurs Sommerland kan en eventuel redningsindsats ske gnidningsfrit via kommunikation på radionettet SINE. Etablering af et helt nyt site sikrer nu fuld SINE-dækning i området.

Udfordringer med kommunikationen

Med mere end 600.000 besøgende hvert år er Djurs Sommerland et område, hvor politi, brandvæsen og sundhedsberedskaber særligt i sommerperioden kommer børn og voksne til undsætning. Huller i SINE-nettet har over tid skabt kommunikationsmæssige udfordringer for beredskaberne.

- Vi har ved flere tilfælde registreret huller i dækningen, når vi er kørt rundt i området ved forlystelsesparken. Ved nogle indsatser i området har vi været nødt til at bevæge os rundt på skadestedet, indtil vi har fundet en position, hvor der er dækning, forklarer Leif Bang, beredskabschef i Syddjurs Kommune. Han tilføjer, at området ved Nimtofte er præget af et ujævnt terræn, hvilket kan forklare årsagen til udfaldet i SINE-dækningen.

Udover Djurs Sommerland tæller området omkring Nimtofte, hvor sommerlandet ligger, også en hel del campingpladser, sommerhuse og en række store virksomheder. Det nye site styrker signalet i området, og beredskabschefen glæder sig over den forbedrede SINE-dækning.

- Det er jo udviklingen i brandforløbet, der bestemmer, hvor indsatsen skal foregå - og ikke hvor vi har SINE-dækning. En konstant SINE-dækning vil have en positiv betydning for kommunikationen og sikre en effektiv indsats, siger Leif Bang.

Optimal dækning

I Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har man i samarbejde med Dansk Beredskabskommunikation A/S (DBK) testet og godkendt det nye site i forlystelsesparken.

- Det nye site giver fuld dækning i selve Djurs Sommerland og bidrager med en generel dækningsforbedring ud til en afstand af tre til fire kilometer, hvor de allerede eksisterende sites tager over. Indenfor dækningsområdet for det nye site ligger byen Nimtofte, der nu har fået en væsentlig forbedret dækning, fortæller Michael Wichmann, teknisk chef i Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation.

Den nye mast erstatter en eksisterende mast, som er for lav og ikke kunne bære mere. Forud for etableringen af det nye site har der været drøftelser med både mobiloperatør og Syddjurs Kommune om etablering af SINE-sitet og højden på masten.

- Både kommunen og den involverede mobiloperatør har været imødekommende og samarbejdsvillige i hele forløbet. Kommunen har givet tilladelse til en ny mast med den rette højde, hvor SINE-antennen er placeret øverst. Vi har dermed sikret en optimal dækning fra antennepositionen, slutter Michael Wichmann.