Forsvarets helikoptere er koblet på SINE

Print

Publiceret: 21.02.2014

I 2010 overgik beredskaberne på jorden officielt til det fælles radionet SINE. Nu er også radionettet i luften, AGA-nettet (Air-Ground-Air), godkendt og klar til brug. Det betyder, at det samlede nationale beredskab kan kommunikere sammen på SINE-radioer ved tværgående indsatser.

Effektiviserer redningsarbejdet

Før indførelsen af AGA-nettet kommunikerede forsvarets helikoptere med politiet via de gamle Thor-radioer og via Falcks radioer med de øvrige beredskaber, når de skulle i kontakt med kollegerne på jorden. Denne kommunikation er nu blevet meget nemmere.

- Ved hændelser, hvor politiet eller andre beredskaber får støtte fra forsvarets helikoptere, har kommunikationen fået et gevaldigt løft. Piloterne kan tale direkte med fx læger, politi og redningsberedskaberne på jorden via SINE-radioer. Det effektiviserer redningsarbejdet, fortæller Carsten Mau, afdelingsleder i Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB), der bl.a. er ansvarlig for drift og udvikling af beredskabernes radionet på jorden og i luften.

Tydelig tale

SINE-radioerne er bygget til at undertrykke uvedkommende støj, så det kun er tale, der går igennem. Og det er et væsentligt aktiv i en helikopter, hvor støjniveauet er højt.

- Vores piloter er meget begejstrede for AGA-nettet. Talen går forbløffende godt igennem på SINE-radioerne, og der er ingen udfald eller forsinkelser i kommunikationen. Det er et godt redskab og en klar forbedring af den tværgående kommunikation, siger Kim Henriksen, chefsergent i Forsvarskommandoen. Han er desuden medlem af TOAS, der er Rigspolitiets forum, hvor man drøfter de overordnede retningslinjer for den tværgående operative anvendelse af SINE.

EH 101 og Fennec med SINE

Forsvaret har installeret SINE-radioer i samtlige helikoptere af typen EH101 og Fennec. Lynx-helikopterne vil på et tidspunkt blive erstattet af en ny type skibsbaseret helikopter, hvorfor der ifølge Kim Henriksen ikke er planer om at installere SINE-radioer i Lynx-helikopterne.

Egne frekvenser og maksimal højde

AGA-nettet er opbygget med egne frekvenser og er specielt designet til kommunikation med enheder i luften. For ikke at lave forstyrrelser i nabolandene er den maksimale højde for brugen af AGA-nettet sat til 500 meter i hele Europa. Radioer, der skal kobles på AGA-nettet, skal programmeres specielt til formålet.