Havarikommissionen er godkendt til SINE

Print

Publiceret: 02.07.2014

Havarikommissionen er godkendt som bruger af SINE-nettet i kategorien 'anden aktør. Det betyder, at Havarikommissionen i tilfælde af større fly- eller togulykker nu kan kommunikere direkte med beredskaberne på det fælles radionet.

Bedre udnyttelse af ressourcer

Det er TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE), der har godkendt Havarikommissionen som bruger af SINE. TOAS vurderer, at der kan opnås både bedre ressourceudnyttelse og større tidsbesparelse, når Havarikommissionen har mulighed for at lytte med på en indsats og tale direkte med indsatsledelsen via en SINE-radio.

- Myndigheder eller virksomheder med samfundsvigtige opgaver med tilknytning til beredskabsområdet kan blive tilsluttet SINE enten via en beredskabsfaglig indstilling eller som 'anden aktør', hvis forudsætningerne herfor er på plads. Havarikommissionen falder under den sidste kategori, fortæller Carsten Mau, afdelingsleder i Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB).

Ekspertberedskab

TOAS-gruppen har også besluttet, at Havarikommissionen skal sidestilles med et ekspertberedskab. Det betyder bl.a., at det er indsatsledelsen på skadestedet, som rekvirerer Havarikommissionen og meddeler dem, hvilket skadestedssæt (SKS) de skal anvende ved fremkørsel og på stedet. Det er politiets vagtcentral, som videregiver oplysninger til Havarikommissionen.

Havarikommissionen får adgang til samtlige 200 skadestedssæt og talegrupper i SINE, og kommunikationstegninger for Havarikommissionens fremkørsel og arbejde på stedet er godkendt af TOAS-gruppen og ligger på CFBs hjemmeside.

Tegningerne kan hentes via dette link.