OAS-arbejdsgrupper

Print

TOAS

TOAS (Tværgående Operativ Anvendelse af SINE) et det fælles rådgivende forum, der bl.a. drøfter de overordnede retningslinjer for den tværgående kommunikation på SINE.

TOAS er sammensat af repræsentanter for alle beredskabssektorer, og gruppen mødes to gange om året.

Sektorspecifikke fora

Under TOAS er der oprettet sektorspecifikke fora, der varetager de enkelte beredskabssektorers interesse. Der afholdes to til tre møder om året i hver gruppe.

Beredskaberne kan gennem deres respektive fora få bragt emner på dagsordenen, som kan føres videre op i TOAS og blive behandlet.