AGA-nettet (Air-Ground-Air) er en del af SINE-nettet og bruges til beredskabernes radiokommunikation i luften. AGA-nettet er opbygget med egne frekvenser og er specielt designet til radiokommunikation i fly og helikoptere i luften.

Særlig programmering

SINE-radioer, der bruges i luften, skal være særligt programmerede og aktiverede til AGA-nettet. En almindelig SINE-radio på jorden kan uden problemer tale med en AGA-programmeret SINE-radio i luften og vice versa.

Begrænset kapacitet

Kapaciteten i AGA-nettet er mindre end i SINE, da der er færre frekvenser til rådighed. Det anbefales derfor, at beredskaberne undgår at lave private/direkte kald og i stedet foretager gruppekald, der belaster AGA-nettet mindre.

Antennemontering

Det anbefales desuden, at fastmonterede radioer installeres med udvendig antenne, der er placeret under luftfartøjet. Denne montering giver det bedste signal i forhold til de SINE-AGA-master på jorden, som radioen skal opfange. 

CFB rådgiver gerne om beredskabernes installation og anvendelse af AGA-radioer.