FREBI (Fremtidens Beredskabskommunikation - Infrastruktur)

Print

Sikkerhedsnettet (SINE) anvendes i dag primært til beredskabernes talekommunikation, men beredskaberne oplever i stigende grad behov for at kommunikere med data, herunder deling af billeder og videoer fra hændelser.

Rigspolitiet har derfor i forlængelse af Finansudvalgets tiltrædelse af akt. 106 af 19. marts 2019 igangsat et projekt om Fremtidens Beredskabskommunikation - Infrastruktur (FREBI), der bl.a. omfatter en analyse af, hvordan og hvornår talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation mellem beredskaberne for at understøtte beredskabernes behov bedst muligt.

Analysen i FREBI skrider planmæssigt frem og har identificeret seks anbefalinger, som der arbejdes videre med.

De seks anbefalinger er:

  • Anbefaling 1: Der bør være mulighed for prioritet på data til beredskabsbrug
  • Anbefaling 2: Der bør være mindst to netværksleverandører til rådighed for beredskaberne i de løsninger, der i dag bruges til indsatser
  • Anbefaling 3: Der bør nedsættes et governanceforum til videndeling om dataværktøjer
  • Anbefaling 4: Der skal igangsættes yderligere analyser af fordelene og ulemperne ved løsninger til midlertidig dækning
  • Anbefaling 5: Der skal igangsættes yderligere analyse af fordele og ulemper ved et softwareværktøj til PTT (push to talk)
  • Anbefaling 6: Der skal igangsættes yderligere analyse af fremtidens forretningsmodel for beredskabskommunikation

De tre første anbefalinger forventes igangsat inden for en kortere tidshorisont, mens de tre sidste anbefalinger kræver nærmere analyse.

Øvrig information

Anbefalinger vedr. data til beredskabsbrug er godkendt: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/anbefalinger-vedr-data-til-beredskabsbrug-er-godkendt/

Høring vedr. data til beredskabsbrug: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/hoering-vedr-data-til-beredskabsbrug/

CFB undersøger datakommunikation til beredskabsbrug: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/cfb-undersoeger-datakommunikation-til-beredskabsbrug/

Kontakt

For yderligere information om FREBI kontakt Jesper, 4188 9975.