FREBI (Fremtidens Beredskabskommunikation - Infrastruktur)

Print

Fremtidssikring af beredskabskommunikationen

Det nuværende SINE (Sikkerhedsnet) er Danmarks radionet til beredskabskommunikation. SINE er et smalbåndbaseret radiokommunikationsnet, der næsten udelukkende understøtter talekommunikation og ikke kan håndtere større datamængder. Da beredskaberne i stigende grad oplever behov for at kommunikere med data, herunder deling af billeder og videoer fra hændelser, er der derfor behov for, at der igangsættes yderligere initiativer, der kan fremtidssikre beredskabskommunikationen med en bevægelse væk fra et snævert smalbåndsbaseret marked og hen mod et bredbåndsbaseret marked.

Rigspolitiet har derfor igangsat et projekt om Fremtidens Beredskabskommunikation - Infrastruktur (FREBI), der bl.a. har analyseret hvordan og hvornår, talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation mellem beredskaberne, for at understøtte beredskabernes behov bedst muligt. Analyserne har resulteret i 6 anbefalinger, hvoraf 5 i dag er gennemført - læs mere via dette link

Derudover vil der fremadrettet blive igangsat en række mindre pilotforsøg, hvor Center for Beredskabskommunikation (CFB) i samarbejde med beredskaberne, skal undersøge de beredskabsfaglige muligheder ift. bl.a. private netværk og midlertidige dækningsløsninger.

Det overordnede formål med aktiviteterne er at sikre, at den nuværende talekommunikation gradvist kan suppleres med missionskritisk datakommunikation og på længere sigt helt erstattes af et system, der understøtter en national løsning med både tale og data (FREBI). Det skal bl.a. ses i lyset af den internationale udvikling og udviklingen i beredskabernes kommunikationsbehov. Herunder kigges der på, om beredskaberne kan få forrang til bredbånd, når der er behov herfor, hvilket ikke er tilfældet i dag.

Øvrig information

Anbefalinger vedr. data til beredskabsbrug er godkendt: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/anbefalinger-vedr-data-til-beredskabsbrug-er-godkendt/

Høring vedr. data til beredskabsbrug: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/hoering-vedr-data-til-beredskabsbrug/

CFB undersøger datakommunikation til beredskabsbrug: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/cfb-undersoeger-datakommunikation-til-beredskabsbrug/

Kontakt

For yderligere information om FREBI kontakt Jesper, 4188 9975.