FREBI (Fremtidens Beredskabskommunikation - Infrastruktur)

Print

Sikkerhedsnettet (SINE) anvendes i dag primært til beredskabernes talekommunikation, men beredskaberne oplever i stigende grad behov for at kommunikere med data, herunder deling af billeder og videoer fra hændelser.

Rigspolitiet har derfor igangsat et projekt om Fremtidens Beredskabskommunikation - Infrastruktur (FREBI), der bl.a. omfatter en analyse af, hvordan og hvornår talekommunikation kan suppleres med datakommunikation mellem beredskaberne for at understøtte beredskabernes behov bedst muligt.

På baggrund af en række analyseaktiviteter er der identificeret sels anbefalinger, som der arbejds på at realisere.

De seks anbefalinger er:

  • Anbefaling 1: Der bør være mulighed for prioritet på data til beredskabsbrug
  • Anbefaling 2: Der bør være mindst to netværksleverandører til rådighed for beredskaberne i de løsninger, der i dag bruges til indsatser
  • Anbefaling 3: Der bør nedsættes et governanceforum til videndeling om dataværktøjer
  • Anbefaling 4: Der skal igangsættes yderligere analyser af fordelene og ulemperne ved løsninger til midlertidig dækning
  • Anbefaling 5: Der skal igangsættes yderligere analyse af fordele og ulemper ved et softwareværktøj til PTT (push to talk)
  • Anbefaling 6: Der skal igangsættes yderligere analyse af fremtidens forretningsmodel for beredskabskommunikation

De arbejdes fortsat på den første anbefaling, mens de fem øvrige er gennemført. 

I den kommende tid vil fokus derfor være på at igangsætte en række mindre pilotforsøg, herunder at se nærmere på de beredskabsfaglige muligheder ift. private netværk og midlertidige netværksløsninger. 

Øvrig information

Anbefalinger vedr. data til beredskabsbrug er godkendt: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/anbefalinger-vedr-data-til-beredskabsbrug-er-godkendt/

Høring vedr. data til beredskabsbrug: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/hoering-vedr-data-til-beredskabsbrug/

CFB undersøger datakommunikation til beredskabsbrug: 

/nyheder-og-presse/seneste-nyheder/cfb-undersoeger-datakommunikation-til-beredskabsbrug/

Kontakt

For yderligere information om FREBI kontakt Jesper, 4188 9975.