CFB undersøger datakommunikation til beredskabsbrug

Print

Publiceret: 22.04.2021

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har fokus på fortsat stabil drift af talekommunikation til beredskabsbrug. Der ses dog samtidig på de muligheder, som brugen af data på sigt vil give i beredskabskommunikationen. Derfor laves der forskellige analyser i CFB, og senest er der gennemført en undersøgelse af brugen af data til beredskabsbrug.

Undersøgelsen havde til formål at afdække, hvor udbredt brugen af dataværktøjer er, hvilke typer af værktøjer der er tale om, samt hvorvidt brugerne er tilfredse med værktøjerne.

Undersøgelsens hovedresultater viser at:  

  • Anvendelse af data i indsatser i Danmark i dag er meget udbredt. 98 % af de adspurgte angiver, at de anvender værktøjer, der bruger data.

  • Mest anvendt er pc/tablet (ca. 90%), mens ca. halvdelen har adgang til at anvende droner (53%). Der er ca. en tredjedel (36%), der anvender andre værktøjer som fx digitale tavler/bodycams, ligesom der er 29%, der anvender frontkamera.

  • Adgangen til data opnås ofte via simkort, enten enkeltstående, eller igennem en multisimkort-boks. 

  • Der er ca. en tredjedel (29%), som oplever, at de erhvervede værktøjer fungerer tilfredsstillende, mens ca. to tredjedele (62%) oplever mindre (24%) eller store (38%) udfordringer.

Udfordringer med værktøjerne

Der er flere grunde til, at værktøjerne giver udfordringer. En af de tilbagevendende forklaringer, der gives, er dæknings-, hastigheds- og kapacitetsproblemer. Dette er særligt en udfordring uden for bymæssig bebyggelse og ofte på mellem og store skadesteder. Dertil kommer i mindre grad udfordringer knyttet til hardware/software, og den enkeltes brug af disse værktøjer.

Fokus på beredskabernes brug af data

CFB har fået til opgave at komme med forslag til, hvordan og hvornår talekommunikationen på radionettet SINE kan suppleres med sikker datakommunikation mellem beredskaberne, således at man eksempelvis kan dele video og billeder på en sikker måde. Som en del af denne opgave har CFB bla. gennemført ovenstående undersøgelse. Resultaterne af denne undersøgelse vil sammen med andre aktiviteter indgå i et videre analysearbejde, hvor der vil blive set på muligheder for på sigt at styrke beredskabernes brug af data. 

Fakta om undersøgelsen

Deltagere i undersøgelsen: 45 personer

Metode: interviews (strukturerede og semistrukturerede)

Om deltagerne: Respondenterne, der kommer fra alle beredskabsmyndigheder, har alle nøgleroller i beredskaberne og indgående kendskab til de værktøjer der bruger data

Ordforklaringer

Simkort: bruges til at identificere og autentificere en abonnent, typisk anvendt i mobiltelefoner og lignende typer af udstyr

Multisimkort-boks: En boks der indeholder flere simkort og dermed typisk gør det muligt at bruge abonnenter fra flere udbydere.

Datakrævende værktøj: Bruges her bredt om værktøjer der gør brug af data, eksempelvis en PC, droner, digitale tavler o.lign.