Anbefalinger vedr. data til beredskabsbrug er godkendt

Print

Publiceret: 07.10.2021

Rigspolitiet har gennemført en høring af seks anbefalinger til forbedring af beredskabernes muligheder for at anvende data i indsatser som et supplement til talekommunikationen på radionettet SINE.

Anbefalingerne, der har været sendt i høring hos relevante myndigheder og interessenter, fik overordnet bred opbakning. Anbefalingerne er derfor behandlet og godkendt i Rigspolitiets Direktion, og Rigspolitiet vil i den kommende tid arbejde på at realisere anbefalingerne.

De seks anbefalinger er:

  • Anbefaling 1: Der bør være mulighed for prioritet på data til beredskabsbrug

  • Anbefaling 2: Der bør være mindst to netværksleverandører til rådighed for beredskaberne i de løsninger, der i dag bruges til indsatser

  • Anbefaling 3: Der bør nedsættes et Governanceforum til videndeling om dataværktøjer

  • Anbefaling 4: Der skal igangsættes yderligere analyser af fordelene og ulemperne ved løsninger til midlertidig dækning

  • Anbefaling 5: Der skal igangsættes yderligere analyse af fordele og ulemper ved et softwareværktøj til PTT (push to talk)

  • Anbefaling 6: Der skal igangsættes yderligere analyse af fremtidens forretningsmodel for beredskabskommunikation

De tre første anbefalinger forventes igangsat inden for en kortere tidshorisont, mens de tre sidste anbefalinger kræver nærmere analyse.

Baggrund for anbefalingerne

Rigspolitiet har fået til opgave at komme med forslag til hvordan og hvornår talekommunikationen kan suppleres med sikker datakommunikation mellem beredskaberne, således at man fx kan dele video og billeder på en sikker måde.

Den generelle teknologi- og samfundsudvikling gør, at brugen af data har været markant stigende inden for de senere år – en tendens der tillige gør sig gældende i de danske beredskaber, hvor brugen af forskellige datakilder og værktøjer stadig får større betydning i indsatserne. Det kan være data, der tilgår indsatsledelsen under fremkørsel, eller fx videostreaming fra et skadested, der skal deles med vagtcentralen. Behovet for at beredskaberne har adgang til disse data forventes kun at stige i de kommende år.

Fortsat fokus på talekommunikation

Trods beredskabernes stigende brug af databærende værktøjer, er det dog forsat talekommunikation, som er den primære kommunikationsform, og SINE-radioer vil derfor forsat skulle anvendes af beredskaberne frem til udgangen af 2024.

Flere informationer

For mere information om høringssvarene henvises til dette dokument

Det udsendte høringsmateriale kan hentes via dette link

Spørgsmål til høringen eller anbefalingerne kan rettes til CFB på KOS-CFB@politi.dk.