Foto: Henning Kristensen

CFB er ansvarlig for at sikre drift og udvikling af AGA-nettet (Air-Ground-Air), der er beredskabernes radionet i luften.

AGA-nettet blev godkendt af CFB i 2013 og gør det muligt for forsvarets og regionernes helikoptere at kommunikere med beredskaberne på jorden ved tværgående indsatser.

AGA-nettet er opbygget med egne frekvenser og er specielt designet til kommunikation med enheder i luften. 

For ikke at lave forstyrrelser i nabolandene er den maksimale højde for brugen af en SINE-radio i luften sat til 500 meter i hele Europa