Høring vedr. data til beredskabsbrug

Print

Publiceret: 11.05.2021

Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) har fokus på fortsat stabil drift af talekommunikation til beredskabsbrug. Rigspolitiet har derudover fået til opgave at komme med forslag til, hvordan og hvornår tale-kommunikationen kan suppleres med sikker datakommunikation mellem beredskaberne, således at man fx kan dele video og billeder på en sikker måde.

Der er på den baggrund gennemført et analysearbejde med fokus på de muligheder, som brugen af data på sigt vil give i beredskabskommunikationen.

Dette har resulteret i seks foreløbige anbefalinger vedrørende data til beredskabsbrug.

De foreløbige anbefalinger er sendt i høring hos følgende høringsparter: 

• Justitsministeriet

• Finansministeriet

• Forsvarsministeriet

• Forsvarskommandoen

• Hjemmeværnskommandoen

• Beredskabsstyrelsen

• Sundhedsministeriet

• Sundhedsstyrelsen

• Styrelsen for Patientsikkerhed

• Statens Serum Institut

• Erhvervsministeriet

• Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

• Energistyrelsen

• Statens IT

• Danske Regioner

• Kommunernes Landsforening

• Danske Beredskaber


Høringen afsluttes den 8. juni 2021. Høringssvarene vil indgå i det videre arbejde, hvor der vil blive set på mulighederne for at styrke beredskabernes brug af data.

Det udsendte høringsmateriale kan ses her:

Høringsbrev

Høring - anbefalinger

Høring - svarbrev


Spørgsmål til processen vedr. høringen kan rettes til CFB på KOS-CFB@politi.dk.