SINE-instruktører deler viden om SINE-undervisning i beredskaberne

Print

SINE-instruktører på tværs af beredskabsmyndigheder deltager i øvelse i brugen af SINE-radioen. Foto: Rigspolitiet.

Publiceret: 25.06.2024

Musikquiz, virtuelt escape room, gemmeleg og e-læring. Det er eksempler på kreative tiltag, som ansatte i beredskaberne har udviklet for at træne brugen af SINE-radioen og blive stærkere i både den interne og tværsektorielle radiokommunikation. Det kom frem, da Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB) i juni faciliterede to velbesøgte netværksmøder for SINE-instruktører i beredskaberne med fokus på vidensdeling og indhentning af ny inspiration til opgaven som SINE-instruktør.

Møderne var planlagt som dagsmøder fra kl. 10-15, hvor der både var faglige indlæg og drøftelser, en lille øvelse i brugen af SINE samt tid til et netværke og få talt med samarbejdspartnere fra andre beredskabsmyndigheder.

Netværksmødets program:

1. Velkomst
2. Præsentation af SINE-brugerundersøgelse 2023
3. Tiltag i beredskaberne samt ønsker til CFB
4. Frokost
5. Øvelse – medbring radio
6. Akutlægehelikopteren (HEMS) og brugen af SINE
7. SINE og e-læring
8. Kort nyt fra CFB
9. Afrunding og evaluering af mødet


CFB havde planlagt en øvelse med poster, som deltagerne løste i grupper på tværs af beredskabsmyndigheder. Øvelsen fra netværksmødet kan hentes via dette link.

SINE-instruktørkurser – et gratis tilbud

Rigspolitiet har siden 2020 afholdt SINE-instruktørkurser rundt om i landet som et gratis tilbud til beredskabsaktører med ansvar for undervisning i brugen af radionettet. Udover at få en grundlæggende indsigt i SINE’s opbygning og forståelse for retningslinjerne for den tværfaglige radiokommunikation, lærer kursisterne også anvende og kombinere relevante læringsværktøjer og øvelser til understøttelse af beredskabets undervisning i SINE. Og endelig får de på kurserne mulighed for at sparre med samarbejdspartnere fra andre beredskabsmyndigheder.

Der er flere informationer om SINE-instruktørkurser via dette link.

Netværk af SINE-instruktører

Efter gennemførelsen af SINE-instruktørkurserne bliver deltagerne automatisk en del af netværket af SINE-instruktører, der bl.a. inviteres til møder med henblik på vidensdeling og erfaringsudveksling. Netværket består i dag af ca. 400 SINE-instruktører fordelt på alle beredskabsmyndigheder.