Beredskabsfaglig indstilling

Print

Publiceret: 28.02.2017

De professionelle beredskaber kan få behov for at kommunikere over SINE i samarbejdet med en civil virksomhed, myndighed, institution m.fl. i forbindelse med løsning af beredskabsmæssige opgaver. Eksempelvis en virksomheds hjælperøgdykkere, der assisterer et brandvæsen.

Hvis virksomheden m.fl. ikke har en selvstændig tilslutning til SINE med egne radioer, har beredskabet følgende to muligheder:

  • Udlåne en eller flere radioer til virksomheden m.fl. i konkrete samarbejdssituationer (midlertidig løsning)
  • Indgive en beredskabsfaglig indstilling til CFB, hvorved virksomheden m.fl. indstilles til at benytte et antal af beredskabets radioer i samarbejdet (varig løsning)

Behovet for SINE kommunikation i samarbejdet vil beredskabet skulle afklare nærmere i dialog med virksomheden m.fl.

Indstillingen indeholder en beredskabsfaglig vurdering af behovet for at kommunikere med den pågældende virksomhed m.fl. over SINE. CFB beslutter på baggrund af indstillingen, om virksomheden m.fl. er berettiget til at benytte SINE.

Skabelon til brug for beredskabsfaglig indstilling kan findes via dette link.

Brug af radioer mv.

En virksomhed m.fl., der benytter beredskabets radioer, vil alene være berettiget til at bruge SINE til varetagelse af beredskabsmæssige opgaver, herunder uddannelse og øvelser.

Virksomheden m.fl. må først tage beredskabets radioer i brug, når beredskabet har modtaget en godkendelse af den beredskabsfaglige indstilling fra CFB.