'Andre aktører’ er en samlet betegnelse for myndigheder, virksomheder mv., som ikke er forpligtet til at anvende SINE, men efter aftale med Rigspolitiet kan tilsluttes radionettet.

Læs mere om godkendelsesprocessen via dette link

Læs mere om ansøgning om tilslutning som 'andre aktører' via dette link

Prioriteringsniveau

Samtaler mellem de professionelle beredskaber som politi, forsvar, brand- og sundhedsvæsen vægtes altid højest. I situationer, hvor belastningen på SINE er stor, vil 'andre aktører' have et lavere prioriteringsniveau i SINE-nettet.

Betaler selv

'Andre aktører' afholder selv udgifter forbundet med anskaffelse af radioer og andet udstyr. Hertil kommer udgifter til programmering og opdatering. Det er muligt for 'andre aktører' at anskaffe radioer og andet udstyr via en fast aftale (terminaloption). Aftalen indeholder et varieret og opdateret udbud af radioer og udstyr certificeret til anvendelse på SINE.