Beredskabsfaglig indstilling

Print

De professionelle beredskaber kan få behov for at kommunikere over SINE med en civil virksomhed, myndighed, institution m.fl. i forbindelse med løsning af beredskabsmæssige opgaver.

Hvis aktøren ikke har en selvstændig tilslutning til SINE med egne radioer, kan beredskabet indgive en beredskabsfaglig indstilling til Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation (CFB).

Indstillingen benyttes, når det indstillende beredskab vurderer, at der er et beredskabsfagligt behov for fast at kunne kommunikere med en aktør, eksempelvis med en virksomheds eget beredskabs hjælperøgdykkere, der assisterer et brandvæsen.

CFB skal gøre opmærksom på, at den indstillede aktør først må tage beredskabets radioer i brug, når beredskabet har modtaget en godkendelse af den beredskabsfaglige indstilling fra CFB.

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, indsendes det til Center for Beredskabskommunikation (CFB), der behandler sagen hurtigst muligt.

Spørgsmål til skema og ansøgningsprocedure kan rettes til CFB på KOS-CFB@politi.dk / 45 15 21 65.